<dl id="0diti"></dl>
<div id="0diti"><tr id="0diti"><object id="0diti"></object></tr></div>
<em id="0diti"></em>
<dl id="0diti"></dl>

   <em id="0diti"><ol id="0diti"></ol></em>

   幼儿园10以内加减法练习题 (word)

   类别:数学试卷 更新时间:2018年05月24日 19:43:34

    幼儿园10以内加减法练习题 (word版本,一共24页,下方是截图

   幼儿园10以内加减法练习题 (word)

    10以内加减法练习题㈠姓名:_____________做对了_____________题5+4=         3+6=          4+2=          9+0=         2+7=1+7=          6+4=          7+3=          2+3=         0+10=10-2=         9-3=           8-7=          9-5=         6-2=5-4=          10-9=          7-3=          8-4=         7-6=3+(  )=10    0+(  )=4     4+(  )=9   1+(  )=8   6+(  )=104+(  )=8     5+(  )=7     10+(  )=10  2+(  )=6   3+(  )=52+(  )=9     4+(  )=6     3+(  )=3     7+(  )=8   6+(  )=91+(  )=10   8+(  )=9     5+(  )=10    6+(  )=7   3+(  )=10(  )+5=10   (  )+2=5     (  )+6=9     (  )+8=10   (  )+3=8(  )+6=6     (  )+7=8    (  )+0=5     (  )+1=7     (  )+4=610以内加减法练习题㈡姓名:_____________做对了_____________题(  )+2=9     (  )+2=8     (  )+3=7     (  )+3=8     (  )+2=9(  )+3=10    (  )+2=4     (  )+6=7     (  )+7=10   (  )+0=69-(  )=2     6-(  )=1     10-(  )=8    7-(  )=6     5-(  )=27-(  )=7     10-(  )=5    9-(  )=0     10-(  )=4    3-(  )=29-(  )=5     0-(  )=0     8-(  )=2     10-(  )=3    5-(  )=16-(  )=4     7-(  )=4     9-(  )=7     4-(  )=4     8-(  )=4(  )-3=3     (  )-6=2     (  )-7=3     (  )-0=6     (  )-5=5(  )-9=1     (  )-3=0     (  )-3=5     (  )-5=1     (  )-1=8(  )-2=7     (  )-4=3     (  )-2=7     (  )-6=4     (  )-0=10(  )-3=6     (  )-6=1     (  )-5=4     (  )-7=0     (  )-1=810以内加减法练习题㈢姓名:_____________做对了_____________题(  )+5=10    (  )+4=7    (  )-3=3     (  )-6=2     9-(  )=23+(  )=10     6-(  )=1     (  )-7=3    (  )+2=5    0+(  )=4(  )-0=6     10-(  )=8    4+(  )=9     7-(  )=6     (  )-3=0(  )+7=8     5-(  )=2     (  )-5=5    (  )+6=9     1+(  )=87-(  )=7     6+(  )=10    (  )+2=8    (  )-3=4     3+(  )=49-(  )=0     (  )+6=7     4+(  )=8     (  )-9=1     (  )-3=5(  )+1=4    (  )-7=4      (  )+8=10   9-(  )=4      (  )-5=14+(  )=10   (  )+5=5     (  )-2=5     10-(  )=2    (  )-6=4(  )-4=2     7-(  )=2     10-(  )=1    (  )+3=8     5+(  )=7(  )+3=9    2+(  )=9     (  )-7=2     (  )-3=0      6-(  )=210以内加减法练习题㈣姓名:_____________做对了_____________题3-(  )=2     10-(  )=4    (  )-1=8     10+(  )=10   (  )+7=85+(  )=9     (  )+5=7     10-(  )=3    (  )-2=7     9-(  )=5(  )+3=3     4+(  )=10    (  )-9=1     (  )-3=4     8-(  )=210-(  )=5    (  )-7=2     5+(  )=8     (  )+2=7     (  )-6=1(  )+1=7     4+(  )=4     (  )-0=10    9-(  )=1     (  )+4=6(  )+5=10    (  )-6=4     4+(  )=6     10-(  )=3    9-(  )=84+(  )=5     (  )+5=6     (  )-4=2     8-(  )=2     (  )+6=6(  )-4=3     6+(  )=7     6-(  )=3     (  )+3=9     1+(  )=8(  )+2=9     (  )-2=4     7-(  )=7     2+(  )=10    3+(  )=50-(  )=0     10-(  )=3    (  )+2=7     0+(  )=5     (  )-2=710以内加减法口算练习题㈤姓名:_____________做对了_____________题2+6=        9-7=            3+2=            3+4=5+4=       3+5=            7+1=             9-3=8-3=          5-4=           8-2=           0+8=3+1=          6+1=            7+3=        10-2=7-2=          6-4=           9-2=          10-9=5+5=         5+2=             9-4=           8+1=2-1=        4+6=             2+7=             9-5=3+3=          4-2=       10-4=          1+2=5-3=         0+8=           10-7=         2+4=6-5=         4+4=            5-1=            1+9=10以内加减法口算练习题㈥姓名:_____________做对了_____________题8-4=          6+0=            3-3=        1+5=10-5=      1+1=           8+1=         4-1=9-3=        3+6=       2+6=            9-7=3+2=         3+4=         5+4=         3+5=7+1=        9-3=            8-3=         5-4=8-2=        0+8=             3+1=         6+1=7+3=       10-2=          7-2=          6-4=9-2=         10-9=        5+5=         5+2=9-4=        8+1=             2-1=         4+6=2+7=         9-5=              3+3=          4-2=10-4=       1+2=                  5-3=            0+8=10-7=       2+4=             6-5=            4+4=10以内加减法口算练习题㈦姓名:_____________做对了_____________题5-1=       1+9=           8-4=             6+0=3-3=      1+5=           10-5=          1+1=8+1=         4-1=           9-3=           3+6=3+6=        9-7=            3+2=             3+4=5+4=        3+5=            7+1=             9-3=8-3=         5-4=         8-2=               0+8=3+1=            6+1=           7+3=          10-2=7-2=          6-4=         9-2=            10-9=5+5=          5+2=          9-4=             8+1=2-1=        4+6=             2+7=            9-5=3+3=          4-2=           10-4=          1+2=10以内加减法口算练习题㈧姓名:_____________做对了_____________题8-4=          6+0=             3-3=          1+5=10-5=         1+1=             8+1=           4-1=9-3=         3+6=          1+4=       1+5=1+6=            1+7=          1+8=      1+9=2+1=       2+2=         2+3=      2+4=2+5=            2+6=            2+7=         2+8=3+1=          3+2=         3+3=      3+4=3+5=            3+6=            3+7=          4+1=4+2=       4+3=         4+4=      4+5=4+6=            7-1=         7-2=       7-3=7-4=       7-5=               7-6=      7-7=10以内加减法口算练习题㈨姓名:_____________做对了_____________题5-4=       (  )-2= 8    (  )+8= 8        3+(  )= 86+1=       7+3=        10-2=            7=2+(  )9-2=         10-9=      5+( )=9   8+1=2-1=      4+6=       2+( )= 8          3+3=4-2=       10=( )+6       ( )+2=9          0+8=10-7=     ( )+( )=7     5-1=     1+9=1+5=        10-5=     ( )-( )=1         9-3=3+6=         3+4=          5+4=           8-3=5-4=        6+1=         7+3=             7-( )=59-2=         10-9=         9=4+( )         8+1=10以内加减法练习题㈩姓名:_____________做对了_____________题(  )-0=6     10-(  )=8    4+(  )=9     7-(  )=6     (  )-3=0(  )+7=8     5-(  )=2     (  )-5=5     (  )+6=9     1+(  )=87-(  )=7     6+(  )=10    (  )+2=8     (  )-3=4     3+(  )=49-(  )=0     (  )+6=7     4+(  )=8     (  )-9=1     (  )-3=5(  )+1=4     (  )-7=4     (  )+8=10    9-(  )=4     (  )-5=14+(  )=10    (  )+5=5     (  )-2=5     10-(  )=2    (  )-6=4(  )-4=2     7-(  )=2     10-(  )=1    (  )+3=8     5+(  )=7(  )+3=9     2+(  )=9     (  )-7=2     (  )-3=0     6-(  )=23-(  )=2     10-(  )=4    (  )-1=8     10+(  )=10   (  )+7=86-1=            6-2=         6-3=      6-4=10以内加减法练习题(十一)姓名:_____________做对了_____________题5+4=         3+6=         4+2=         9+0=         2+7=5+(  )=9     (  )+5=7     10-(  )=3    (  )-2=7     9-(  )=5(  )+3=3     4+(  )=10    (  )-9=1     (  )-3=4     8-(  )=210-(  )=5    (  )-7=2     5+(  )=8     (  )+2=7     (  )-6=1(  )+1=7     4+(  )=4     (  )-0=10    9-(  )=1     (  )+4=6(  )+5=10    (  )-6=4     4+(  )=6     10-(  )=3    9-(  )=84+(  )=5     (  )+5=6     (  )-4=2     8-(  )=2     (  )+6=6(  )-4=3     6+(  )=7     6-(  )=3     (  )+3=9     1+(  )=8(  )+2=9     (  )-2=4     7-(  )=7     2+(  )=10    3+(  )=50-(  )=0     10-(  )=3    (  )+2=7     0+(  )=5     (  )-2=710以内加减法练习题(十二)姓名:_____________做对了_____________题1+7=         6+4=         7+3=         2+3=         0+10=10-2=        9-3=         8-7=         9-5=         6-2=5-4=         10-9=        7-3=         8-4=         7-6=3+(  )=10    0+(  )=4     4+(  )=9   1+(  )=8  6+(  )=104+(  )=8     5+(  )=7   10+(  )=10   2+(  )=6     3+(  )=52+(  )=9     4+(  )=6     3+(  )=3   7+(  )=8     6+(  )=91+(  )=10    8+(  )=9   5+(  )=10    6+(  )=7     3+(  )=10(  )+5=10   (  )+2=5     (  )+6=9     (  )+8=10    (  )+3=8(  )+6=6     (  )+7=8     (  )+0=5     (  )+1=7     (  )+4=6(  )+2=9     (  )+2=8     (  )+3=7     (  )+3=8     (  )+2=910以内加减法练习题(十三)姓名:_____________做对了_____________题(  )+3=10    (  )+2=4    (  )+6=7     (  )+7=10    (  )+0=69-(  )=2     6-(  )=1     10-(  )=8    7-(  )=6     5-(  )=27-(  )=7     10-(  )=5    9-(  )=0     10-(  )=4    3-(  )=29-(  )=5     0-(  )=0     8-(  )=2     10-(  )=3    5-(  )=16-(  )=4     7-(  )=4     9-(  )=7     4-(  )=4     8-(  )=4(  )-3=3     (  )-6=2     (  )-7=3     (  )-0=6     (  )-5=5(  )-9=1     (  )-3=0     (  )-3=5     (  )-5=1     (  )-1=8(  )-2=7     (  )-4=3     (  )-2=7     (  )-6=4     (  )-0=10(  )-3=6     (  )-6=1     (  )-5=4     (  )-7=0     (  )-1=(  )+5=10    (  )+4=7     (  )-3=3     (  )-6=2    9-(  )=23+(  )=10    6-(  )=1     (  )-7=3     (  )+2=5    0+(  )=410以内加减法口算比赛㈠姓名:_____________做对了_____________题0+6=4-0=7-0=7+3=7-1=8-3=7+2=8+0=6-4=5+0=5-0=4+3=6+1=1+7=3+6=8-5=0+5=9+1=8-5=10-9=5-4=10-1=3-0=10+0=0+8=8+2=1+8=6-4=5-1=6-5=10-1=6+2=3+5=4+2=1+4=3-1=9-9=7-7=3+2=5-3=7-6=7-6=4+4=10-0=6+0=6+1=5+4=7-4=2+9=7-5=10以内加减法口算比赛㈡姓名:_____________做对了_____________题5-2=9-1=8-2=9+1=4+0=9-1=6-4=10-4=7+1=8+2=1+2=4-1=6+3=5-1=6-0=9-6=3+1=9-7=6+4=7-2=0+10=9-4=1+6=4+6=10-4=7-5=5+2=10-8=10-3=0+7=8-7=9-0=8-8=0+2=5-3=4+5=3+7=10-5=9+1=7+0=9-1=2+4=4-4=8-7=7-5=5+3=8-1=9-5=3+6=1+0=20以内加减法口算练习题㈡姓名:_____________做对了_____________题6+9=            5+8=         7+3=          6+6=           9+5=7+9=            8+8=         5+8=          14-9=          17-6=4+7=            9+4=         6+8=          9+7=           7+8=9+8=            4+6=         5+3=          6+8=           17-5=3+7=            6+8=         9+6=          2+8=           6+9=14-6=            5+7=         4+7=          7+9=           15-8=6+9=             8+4=         9+8=          8+5=           9+11=16-7=            13-7=        7+4=          8+3=           17-6=19-8=            8+5=         9+5=          8+6=           7+14=8+2=             4+7=         3+9=          12-8=          5+820以内加减法口算练习题㈢姓名:_____________做对了_____________题3+5=            13-6=         6+9=          9+5=          13-8=4+6=            9+9=          8+7=          4+7=          6+3=12-9=           9-3=          8+3=          5+7=          5+6=6+8=            9+2=          7+4=          5+5=          4+9=10+6=           9+5=          10+4=         6+10=         8+5=14-6=           7+2=          6+5=          6+8=          9+6=8+5=            3+6=          8+5=          7+9=          5+7=6+8=            4+7=          5+9=          9+4=          7+8=6+5=            4+9=          5+7=          7+7=          8+4=5+3=            2+7=          6+4=          7+4=          3+6=20以内加减法口算练习题㈣姓名:_____________做对了_____________题13-6=          18-9=       11-7=        6+9=        (   )+5=1217-9=        13-6=        14-5 =        15-6=        18-(    )=912-9=        12+8=       11-9=        4+8=         5+(   )=1416-4=        7+9=    16-7=      2+17=      11-(   )=512-8=       17-8=       18-1=       17-8=        17-(   )=1015-7=        10-4 =       14+6 =       16-9=      14+(    )=1815+5=      16-8=        14-7 =         12+8 =      (    )+8=128+6=       14-10 =        8+8=           14-9=       (    )-12=37+5=        14-4=         11+9 =        11-6=       (    )-8=820以内加减法口算练习题㈤姓名:_____________做对了_____________题17+1 =     15-8=        16+3=        5+8=       (    )+5=189+2=        8+4=        7+5=       6+6=       5+6=15-9=      14-8=        12-7=        11-6=      13-5=9+4=          7+8=          7+7=         6+5=        5+7=12-9=       16-8=        15-7=       14-6=       11-5=9+6=         8+8=          7+6=         6+8=        5+8=16-9=       11-8=        13-7=       15-6=       12-5=9+8=          5+8=          7+4=          6+9=        5+9=20以内加减法口算练习题㈥姓名:_____________做对了_____________题13-9=       13-8=      14-7=       12-6=   14-5=9+3=          9+8=        7+8=         6+7=        4+9=11-9=       12-8=       16-7=       13-6=       15-5=14-9=        15-8=       17-10=      12-3=       11-4=11-3=       12-4=       13-4=       11-2=       14-10=4+8=         5+7=          2+9=         7+5=        8+6=14-6=      12-5=         11-5=         13-8       15-6=7+7=         9+9=          9+6=         8+5=        8+9=11-5=       12-6=         14-9=         16-9=      15-8=20以内加减法口算练习题㈦姓名:_____________做对了_____________题4+7=        6+6=         8+8=         9+3=        7+7=14-8=      15-6=         16-9=        17-8=       18-9=9+9=        7+5=          8+6=         5+9=        13-8=17-10=      16-1=          16-2=          16-3=          16-4=1+11=        1+12=          1+13=          1+14=          1+15=20-10=         19-1=          19-2=          19-3=          19-4=18-5=         18-6=          18-7=          18-8=          18-9=17-5=         17-6=          17-7=          17-8=          17-9=6-2=          6-3=           6-4=           6-5=           6-6=20以内加减法口算练习题㈧姓名:_____________做对了_____________题16-10=         15-1=          15-2=          15-3=          15-4=2+7=          2+8=            2+9=           2+10=          2+11=15-10=         14-1=          14-2=          14-3=          14-4=1+16=         1+17=          1+18=         1+19=           2+0=19-5=         19-6=          19-7=         19-8=          19-9=2+12=         2+13=          2+14=        2+15=          2+16=15-5=         15-6=          15-7=          15-8=          15-9=18-10=         17-1=          17-2=          17-3=          17-4=20以内加减法口算练习题㈨姓名:_____________做对了_____________题2+17=         2+18=           3+3=           3+4=           3+5=19-10=         18-1=          18-2=          18-3=          18-4=3+16=         3+17=           4+4=           4+5=           4+6=13-5=         13-6=          13-7=          13-8=          13-9=4+7=          4+8=           4+9=           4+10=          4+11=13-10=         12-1=          12-2=          12-4=          12-5=4+12=         4+13=        4+14=          4+15=          4+16=11-1=         11-2=          11-3=          11-4=          11-5=6-5=       6-6=         5-1=      5-2=加减法混合练习题㈩姓名:_____________做对了_____________题5-3=            10-6=         10-8=         2+(  )=99=7+( )      3+(  )= 10      3+4=          5+4=3+(  )= 8     7+( )=9         9=3+(  )        8-3=5-3=           0+8=             10-7=           2+4=6-5=        4+4=               5-1=             1+9=6+5+3=     7+2+1=        1+3+5=      4+5+2=8-2+1=      9-5+5=        9-9+5=       8-6+3=5+5+3=     6+7-3=        9-9+9=        5+5-5=10-5-3=     7+3-8=        3+5-4=        6+5-3=

   提示:上图为该试卷的WORD截图,下载后可直接打印,请点击下方按钮下载该试卷
   上一篇:幼儿大班第一学期期中数学试卷
   下一篇:没有了
   数学试卷相关
   • 幼儿园试卷分类
   • 将此试卷分享到:
   • 数学试卷最新更新
   吉林快三预测

   <dl id="0diti"></dl>
   <div id="0diti"><tr id="0diti"><object id="0diti"></object></tr></div>
   <em id="0diti"></em>
   <dl id="0diti"></dl>

     <em id="0diti"><ol id="0diti"></ol></em>

     <dl id="0diti"></dl>
     <div id="0diti"><tr id="0diti"><object id="0diti"></object></tr></div>
     <em id="0diti"></em>
     <dl id="0diti"></dl>

       <em id="0diti"><ol id="0diti"></ol></em>
       山东群英会买4中4 辽宁35选7走试图 360十一运夺金走势图 体彩排列五走势图表i1 季后赛nba比分 上海基诺开奖记录 辽宁11选5官网 河北20选5走势图表 香港赛马会四不像特图 内蒙古时时彩官网平台 广西快3基本走势 怎么买彩票3d 福建时时彩网上购买 单双中特王长公开 山东11选5任4技巧