<dl id="0diti"></dl>
<div id="0diti"><tr id="0diti"><object id="0diti"></object></tr></div>
<em id="0diti"></em>
<dl id="0diti"></dl>

   <em id="0diti"><ol id="0diti"></ol></em>

   幼兒園學前班期末拼音測試卷

   類別:語文 更新時間:2018年06月26日 04:18:24

    一、按順序默寫復韻母、前鼻韻母和后鼻韻母。

    二、給下列韻母標上四個聲調。

    ɑi    ɑi    ɑi    ɑi          ɑo    ɑo    ɑo    ɑoei    ei    ei    ei          ou    ou    ou    ouui    ui    ui    ui          iu    iu    iu    iu三、看圖連一連。

    huǒ       hǔ        huā        kù        ɡuā        ɡǔ四、把整體認讀音節用"  "圈起來。

    zhi      zhe      ci      qi      wu       yu       yefu      xie      yi      yɑ      bɑ      yinɡ       riyuɑn     zi     yue     yin      quɑn      si       hu五、我會填音節。

    l-(      )   lǎo           b-(      )    báib-(      )   bēi           m-(      )    měid-(      )   denɡ          q-(      )   qinɡy-(      )    yánɡ         zh-(     )   zhānɡch-(      )   chónɡ        y-(     )    yǒnɡf-(      )    fēnɡ         j-(     )   jìnɡ六、找出正確的音節連線tǔ       mù       niǎo       mǎ       jūn       huí回       軍       馬        土        木        鳥七、找一找,把相反的詞連起來。

    大        多       高       來       黑       左       前少       矮        小       右       去       后       白八、按要求分類。

    ch    in    ui    wu    u    r    chi  y     yinw    s    inɡ   zh    yi   i   yun    yuan    sh1、韻母:

    2、聲母:

    3、整體認讀音節:

    九、讀音節,畫圖畫。

    bái  yún            shù yè            tài yánɡbǐnɡ  ɡān           hónɡ  qí           qún  zi

   提示:上圖為該試卷的WORD截圖,下載后可直接打印,請點擊下方按鈕下載該試卷
   上一篇:幼兒園學前班語文期末測試
   下一篇:沒有了
   語文相關
   • 幼兒園試卷分類
   • 將此試卷分享到:
   • 語文最新更新
   吉林快三预测

   <dl id="0diti"></dl>
   <div id="0diti"><tr id="0diti"><object id="0diti"></object></tr></div>
   <em id="0diti"></em>
   <dl id="0diti"></dl>

     <em id="0diti"><ol id="0diti"></ol></em>

     <dl id="0diti"></dl>
     <div id="0diti"><tr id="0diti"><object id="0diti"></object></tr></div>
     <em id="0diti"></em>
     <dl id="0diti"></dl>

       <em id="0diti"><ol id="0diti"></ol></em>