<dl id="0diti"></dl>
<div id="0diti"><tr id="0diti"><object id="0diti"></object></tr></div>
<em id="0diti"></em>
<dl id="0diti"></dl>

   <em id="0diti"><ol id="0diti"></ol></em>

   幼儿园学前班期末拼音测试卷

   类别语文更新时间2018年06月26日 04:18:24

   一按顺序默写复韵母前鼻韵母和后鼻韵母

   二给下列韵母标上?#27597;?#22768;调

   i    i    i    i          o    o    o    oei    ei    ei    ei          ou    ou    ou    ouui    ui    ui    ui          iu    iu    iu    iu三看图连一连

   hu       h        hu        kù        u        四把整体认读音节用"  "圈起来

   zhi      zhe      ci      qi      wu       yu       yefu      xie      yi      y      b      yin       riyun     zi     yue     yin      qun      si       hu五?#19968;?#22635;音节

   l-(      )   lo           b-(      )    báib-(      )   bi           m-(      )    mid-(      )   den          q-(      )   qiny-(      )    yán         zh-(     )   zhnch-(      )   chón        y-(     )    ynf-(      )    fn         j-(     )   jìn六?#39029;?#27491;确的音节连线t       mù       nio       m       jn       huí回       军       马        土        木        鸟七找一找把相反的词连起来

   大        多       高       来       黑       左       前少       矮        小       右       去       后       白八按要求分类

   ch    in    ui    wu    u    r    chi  y     yinw    s    in   zh    yi   i   yun    yuan    sh1韵母

   2声母

   3整体认读音节

   九读音节画图画

   bái  yún            shù yè            tài yánbn  n           hón  qí           qún  zi

   提示上图为该试卷的WORD截图下载后可直接打印请点击下方按钮下载该试卷
   上一篇幼儿园学前班语文期末测试
   下一篇没有了
   语文相关
   • 幼儿园试卷分类
   • 将此试卷分享到
   • 语文最新更新
   ֿԤ

   <dl id="0diti"></dl>
   <div id="0diti"><tr id="0diti"><object id="0diti"></object></tr></div>
   <em id="0diti"></em>
   <dl id="0diti"></dl>

     <em id="0diti"><ol id="0diti"></ol></em>

     <dl id="0diti"></dl>
     <div id="0diti"><tr id="0diti"><object id="0diti"></object></tr></div>
     <em id="0diti"></em>
     <dl id="0diti"></dl>

       <em id="0diti"><ol id="0diti"></ol></em>